Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Informace pro podnikatele

Příručka pro podnikání 2018

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

 • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
 • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
 • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
 • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
 • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ
 • ke stažení zde

Příručka k GDPR

 • ke stažení zde
 • Devět kroků ke zvládnutí GDPR ke stažení zde
 • Další podrobnosti ke GDPR ke stažení zde

 

Příručka ke kontrolám

Vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:

· daňová a finanční správa

· živnostenské úřady

· Česká obchodní inspekce

· Česká správa sociálního zabezpečení

· Státní úřad inspekce práce

 • ke stažení zde

Příručka k veřejným zakázkám

v roce 2014 schválila Rada Evropské unie 3 nové směrnice, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisejí. Významnou roli hrálo také to, že zákon o veřejných zakázkách byl dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti zejména z důvodu své komplikovanosti a nepřehlednosti. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto kritiku zareagovalo návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým mimo jiné tyto nové směrnice zapracovalo do českého právního řádu.

Tato příručka shrnuje základy zadávání veřejných zakázek, představí změny, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a upozorňuje na chyby, kterých se dodavatelé často dopouštějí. V následujících kapitolách si pomocí jednoduchých příkladů vysvětlíme některé základní pojmy, se kterými zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pracuje.

 • ke stažení zde

Příručka eIDAS

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které ruší Směrnici 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“). Jeho účinnost nastala ode dne 1. 7. 2016.

Nařízení eIDAS má zvýšit důvěryhodnost elektronických transakcí na vnitřním trhu. Poskytne společný základ pro bezpečnou elektronickou komunikaci mezi občany, podniky a orgány veřejné moci, čímž posílí efektivnost veřejných a soukromých on-line služeb, elektronického podnikání a elektronického obchodu v EU.

V praxi se nová pravidla projeví tak, že dva subjekty, které budou komunikovat v elektronickém světě, budou přesně navzájem vědět, kdo je kdo, nebo že přijatá elektronická data skutečně pocházejí od toho, kdo tvrdí, že je jejich původcem.

Nařízení eIDAS bylo do českého právního řádu adaptováno zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 297/2016 Sb., účinným od 19. 9. 2016.

Dále se z příručky dozvíte:

 • Co je hlavním cílem nařízení eIDAS
 • Na koho se nařízení eIDAS vztahuje
 • Informace k registru smluv
 • Informace k základním registrům
 • ke stažení zde

Příručka Zaměstnávání cizinců

Na Hospodářské komoře České republiky jsme v každodenním kontaktu s podnikateli a vnímáme stále intenzivněji, jak je pro české firmy prakticky nemožné sehnat nové zaměstnance a jsou proto stále častěji nuceny obracet se na zahraniční pracovní trhy. Tato příručka vzniká v době, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v EU a české firmy jsou nuceny investovat nemalé finanční prostředky k přilákání pracovní síly ze zahraničí. Bohužel se jedná v mnoha případech o boj s větrnými mlýny, a to zejména z důvodu, že právní úprava zaměstnávání cizinců je v České republice velmi komplikovaná a celý proces je pro firmy nákladný a zdlouhavý. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto příručku, která podnikatelům vysvětlí základy této problematiky a upozorní na některá úskalí, se kterými se při náboru zaměstnanců ze zahraničí mohou setkat.

 • ke stažení zde

Příručka k datovým schránkám 2016

vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě se v České republice stalo od 1. července 2009 z velké části minulostí. V účinnost vstoupil zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“). Ten fakticky zrovnoprávnil elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona musí používat nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby – chtějí-li si komunikaci zjednodušit, usnadnit a zlevnit, mohou si datovou schránku nechat zřídit na vlastní žádost.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem Česká pošta s.p., která zajišťuje provoz celého systému, rozesílá přístupové údaje apod.

Co zjistíte z příručky k datovým schránkám:

 • co je datová schránka
 • pro koho jsou datové schránky zřizovány
 • jaké osoby jsou oprávněné k přístupu do datové schránky
 • jak si zřídit datovou schránku
 • jak funguje doručování a odesílání datových zpráv.
 • ke stažení zde

 

Příručka Produkty sekce kvality

 • využití vám může napomoci ke splnění požadavků na kvalitu odváděné práce a podnikání obecně.
 • Konkrétně jde o agendy: Pravidla praxe, Cena kvalitní služby, Pravidla pro osvědčování kvality podnikání členů profesních společenstev.
 • ke stažení v Související soubory

Jak na to?

Vzhledem k nepřehlednosti některých právních předpisů a časté novelizaci Hospodářská komora České republiky, jakožto nejvlivnější zástupce podnikatelů, přichází s pravidelným seriálem nazvaným „Jak na to“. V stručném a přehledném materiálu si Vám dovolujeme pravidelně poskytovat aktuální informace z oblasti legislativy, případně základní informace k tématům, která, ač se řady podnikatelů týkají, bývají v praxi opomíjena. Témata jsou zaměřena jak na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnaneckého práva, tak i na oblast vztahů mezi podnikateli, či povinnosti podnikatelů vůči správním orgánům.

 • ke stažení zde

 

Související soubory