Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK) připravila pro své členy další projekt na podporu jejich podnikání.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. KHK pro své členy připravila projekt právní pomoci spočívající v konzultaci základních právních dotazů. Pro objednané členy KHK Pardubického kraje jsou konzultace vždy bezplatné a mohou se týkat všech oblastí práva.

V případě zájmu o využití služeb LegalPointu prosíme členy o objednání u paní Petry Horové, email horova@khkpce.cz, na konkrétní termín porady, při které budou probrány základní atributy dotazů s případným nasměrováním řešení. V rámci LegalPointu nebude prováděno zastoupení ve sporech.

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje slouží jako konzultační platforma, která má napomoci zejména k rozvoji podnikání členů a k ochraně jejich zájmů a aktivit.

Konzultace probíhají v prostorách advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. v Pardubicích, na adrese Svaté Anežky České 32, a to v níže uvedených termínech.

 

Termíny pro rok 2019

-          25.4.          14:00 do 15:30 hod

-          23.5.          14:00 do 15:30 hod

-          27.6.          14:00 do 15:30 hod

-          31.7.          14:00 do 15:30 hod

-          29.8.          14:00 do 15:30 hod

-          26.9.          14:00 do 15:30 hod

-          31.10.        14:00 do 15:30 hod

-          28.11.        14:00 do 15:30 hod

Související soubory