Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Projekt Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje

Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje
Reg. č.:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010842

V období od 1. července 2019 do června 2022 probíhá v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje vzdělávání zaměstnanců členů hospodářské komory v cizích jazycích, měkkých dovednostech, IT dovednostech, v účetních a ekonomických kurzech a v technických a odborných kurzech.