Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Dopravní konference a Silniční veletrh 2020 - Pardubice

Ve čtvrtek 10. září probrali odborníci na dopravu významná témata v oblasti všech módů dopravy, jejich financování a legislativu.

V pátek 11. 9. 2020 se potom konal silniční veletrh, kam zavítalo 75 vystavovatelů, kteří se sešli v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích.

Na Dopravní konferenci promluvili odborníci na silniční, železniční, vodní i leteckou dopravu. Mezi přednášejícími byli také odborníci z institucí, které mají na starosti financování a plánování staveb.

Pardubice patřily silničářům. Konala se konference i veletrh