Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Program kvalifikovaný zaměstnanec - MZV po pandemii znovu přijímá žádosti o zaměstnanecké karty v rámci cílené ekonomické migrace

Ministerstvo zahraničí obnovilo od tohoto týdne příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu v Programu kvalifikovaný zaměstnanec na znovuotevřeném zastupitelském úřadě ve Lvově na Ukrajině. Reaguje tak na vysokou poptávku českých firem po zaměstnancích ze zahraničí. Přijímání těchto žádostí bylo dosud limitováno opatřeními jak v ČR, tak v zemích původu pracovníků. Ti mohou do ČR cestovat za prací také na základě krátkodobých víz za účelem sezónního zaměstnání či za prací v potravinářské výrobě.

Změnou Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijímá vízové centrum od pondělí 15. června opět žádosti o zaměstnaneckou kartu v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (jedná se o žádosti těch zájemců, kteří byli do Programu zařazeni před vypuknutím pandemie), a také přijímá nové žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

„Restart české ekonomiky po krizi je spojen mimo jiné i s obnovením možnosti zaměstnat pracovníky ze zahraničí v úspěšných programech, jako je např. ten pro kvalifikované zaměstnance. Museli jsme opakovaně firmám vysvětlovat, že přestože situace v ČR už byla z hlediska nákazy velmi dobrá, např. na Ukrajině stále platila přísná opatření a epidemie tam ještě nebyla u konce. Proto jsme mohli tento program spustit znovu až nyní,“ vysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Všechny zastupitelské úřady České republiky, na kterých byl obnoven příjem žádostí o víza, rovněž vyřizují krátkodobá schengenská víza pro sezónní pracovníky a pro pracovníky v potravinářství. Restartován byl i Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál.

Rozšíření druhů přijímaných žádostí o víza a omezení výdaje víz jen na určité kategorie (s platností od 15. 6. 2020) – více informací najdete zde: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/rozsireni_druhu_prijimanych_zadosti_o.html

 

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 6. 2020 lze s účinností ode dne 17. července 2020 do 16. září 2020 prodloužit povolení k zaměstnání (tzn. prodloužení o 2 měsíce), současně s tím byla prodloužena lhůta, ve které musí cizinec opustit území ČR – nově tedy do 16. 9. 2020. Toto opatření se vztahuje na všechny cizince, kteří zde pobývali na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání, sezónního víza či mimořádného pracovního víza a s nimiž byl prodloužen základní pracovně právní vztah či uzavřen pracovně právní vztah nový.

Usnesení Vlády najdete v souvisejicích souborech.

 

Tímto bychom Vás rádi informovali o plánovaném částečném obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22. 5. 2020.
Vízová agenda na GK Lvov bude obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 5. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN).

Ve vztahu k Programu kvalifikovaný zaměstnanec to bude znamenat následující:

- nové žádosti budou přijímány na GK Lvov pouze tehdy, pokud se jedná o cizince, kteří by měli v ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, konkrétně se jedná o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO:
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby

-budou obnovena řízení(resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na GK Lvov, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020.
V praxi to tedy znamená, že bude pokračováno v řízeních o žádostech nabraných přes Program kvalifikovaný zaměstnanec před 14. 3. 2020.

- žadatelé, kteří byli před 14. 3. 2020 do Programu zařazeni, ale zatím nepodali žádost, prozatím k podání zváni nebudou. Výjimku tvoří pracovníci ve zdravotnictví či sociálních službách.


Ostatní vízová agenda na GK Lvov
V souvislosti s částečnou obnovou vízové agendy na GK Lvov dále dojde s účinností od 22. 5. 2020 mj. k obnově příjmu nových žádostí o dlouhodobá i krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání. Sezónním zaměstnáním se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců. Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE: 01 - rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 - lesnictví a těžba dřeva, 55 - ubytování, 56 - stravování a pohostinství a 93 - sportovní, zábavní a rekreační činnosti (viz vyhláška č. 322/2017 Sb.).  


Vízová centra na Ukrajině
Prozatím zůstávají  z rozhodnutí příslušných orgánů Ukrajiny uzavřena, vše bude tedy prozatím probíhat napřímo přes GK Lvov.


Další rozšiřování vízové agendy na GK Lvov/ resp. na dalších zastupitelských úřadech
O dalším rozšiřování vízové agendy na GK Lvov i dalších ZÚ bude MZV informovat prostřednictvím svých webových stránek a webových stránek ZÚ.

Související soubory