Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora, oblastní kancelář Orlicko uspořádala Přehlídku strojírenských firem.

Výzva 25 zúčastněných firem v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí "Hledáme šikovné lidi" se stala prospěšnou informací pro rodiče žáků, kteří v letošním roce ukončí povinnou školní docházku. Bohatý výběr perspektivních profesí zde představili zástupci firem z Ústí nad Orlicí, Hnátnice, České Třebové, Lanškrouna, Brandýsa nad Orlicí, Vysokého Mýta, Letohradu, Litomyšle a Žamberka.

Zástupci 9 středních škol a učilišť zúčastněných na přehlídce pak rodičům podali další podrobné informace o studiu i uplatnění ve vybraném oboru. Jedná se o Integrovanou SŠ technickou ve Vysoké Mýtě, VOŠ a SŠ technickou v České Třebové, Průmyslovou SŠ v Letohradě, SOŠ a SOU v Lanškrouně, SŠ zahradnickou a technickou v Litomyšli, SŠ obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, SOU opravárenské v Králíkách a v Ústí nad Orlicí SŠ uměleckoprůmyslovou a SŠ automobilovou. Pro žáky končící ZŠ byly připraveny ukázky z výuky i prací absolventů těchto škol.

Široká veřejnost měla možnost seznámit se s činností firem, které se podílejí na rozvoji orlického regionu.

Pro zájemce byla prezentována řada moderních technologií včetně již rozšířeného 3D tisku,  a dalších. Mnohé průmyslové podniky nabízejí žákům stipendia, zajímavé praxe, stáže či brigády.

Návštěvníci přehlídky získali podrobné informace o možnostech uplatnění technických oborů na trhu práce. Kromě toho byly také poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

O přehlídku byl stejně jako každý rok velký zájem z řad žáků základních škol. Zúčastnilo se bezmála 700 žáků, především z 8. a 9. tříd pro které je přehlídka primárně určena.