Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Zahraniční stáže Erasmus + CIT v Seville a Irsku

Zahraniční stáž Erasmus+ CIT v Seville

 

Žáci SPŠE díky programu Erasmus+ získali cenné pracovní zkušenosti ve firmách zabývajících se programováním, grafickým designem nebo tvorbou webových stránek, které jim pomohou na pracovním trhu a rozšíří jejich jazykové, multikulturní i sociální dovednosti, které zaměstnavatelé nejvíce oceňují. Žáci byli do firem vybráni na základě životopisů v anglickém jazyce a po absolvování stáže získali mezinárodně uznávaný certifikát o zahraniční praxi.

Zahraniční stáž přiměla studenty vystoupit z jejich komfortní zóny, což není vždy snadné, ale rozhodně přínosné pro rozvoj osobních a profesionálních dovedností. Program Erasmus je velkou příležitostí pro získání nových zkušeností a zvyšuje šanci uplatnit se na trhu práce, účastníci zahraničních stáží se jeví více adaptabilní, iniciativní a aktivní, což je zásadní při získávaní zaměstnání. Vyjet do zahraničí znamená poznat nové metody a postupy práce a naučit se nahlížet na věci z jiné perspektivy. Zahraniční stáže navíc usnadňují žákům rozhodování o budoucí kariéře.

Cestování a práce v multikulturním prostředí eliminuje mýty a předsudky a napomáhá žákům být tolerantnějšími a otevřenějšími.  

Jak hodnotí zahraniční praxi její účastníci?

Erasmus mi přinesl mnoho nových zkušeností, a jsem vděčná, že jsem něčeho takového mohla být součástí. Naučila jsem se podstatě týmové práce, získala jsem spoustu poznatků v oblasti grafické tvorby a poznala nové přátele, a to nemluvím o spoustě volnočasových zážitků.

J.V.

Vyzkoušeli jsme si tvorbu webové stránky od grafického návrhu až po jejich dynamickou verzi s možností editovat každou část textu na stránkách, zároveň jsme se zlepšili v týmové práci a naučili jsme se komunikovat s anglicky mluvícím klientem.

J.J.

Erasmus byla nezapomenutelná zkušenost, kterou bych za nic nevyměnila. Naučila jsem se spoustu nových věcí, které budu i nadále používat ve svém oboru, udělala jsem si nové přátele a měla jsem možnost poznat odlišnou kulturu a zemi.

A.D.

Erasmus je skvělá pracovní příležitost pro studenty, kteří mají potřebné znalosti, ale schází jim prostředky. Je toa také jedinečná šance poznat kulturu jiných zemí.

M.V.

Zahraniční stáž Erasmus+ CIT v Irsku

Zahraniční praxe žáků SPŠE se uskutečnila již podesáté.

V čem byla tato stáž jiná?

Byla jiná v tom, že účastníci úplně poprvé byli ubytováni v místních rodinách. Zpočátku jsme z toho měli obavu, posléze se však tato skutečnost stala jedním z největších přínosů pobytu. Jak jsme poznali, Irové jsou obecně velmi milí, přátelští a vstřícní lidé, a to platilo bez výjimky i o „našich rodinách“. Nejenže se o své svěřence dobře starali, ale se zájmem s nimi debatovali o životě v české zemi, o zájmech a možnostech mladých lidí a jejich názorech na situaci v Evropě. To byla velká příležitost procvičit si jazyk, navíc v zemi, kde je angličtina rodným jazykem.

Jaké byly firmy v Mallow a Corku?

Kdo čekal, že bude na 14 dní posazen do kanceláře a celou dobu bude pracovat jen na počítači, byl tak trochu překvapen. Téměř všichni žáci byli umístěni v malých firmách s jedním, dvěma, nebo několika málo zaměstnanci. A v takové firmě musí všichni dělat všechno. Díky tomu se naši stážisté seznámili nejenom s tím, jak grafické návrhy vznikají, ale také s jejich realizací. Potiskovali trička či různé dárkové předměty, ořezávali a vázali vytištěné publikace, balili hotové zakázky, fotografovali výrobky, na počítači upravovali kvalitu fotografií a vkládali je do webové databáze, atd.