Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora pozvala podnikatele na zámek

Krajská hospodářská komora pozvala podnikatele na zámek


Pravidelné setkání podnikatelů Pardubického kraje se tentokrát konalo na zámku v Pardubicích. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje na toto setkání pozvala i představitele krajské a městské samosprávy, poslance i senátory a také zástupce Hospodářské komory ČR.

 

Viceprezidentka Irena Bartoňová – Pálková tu hovořila nejen o budoucnosti komory, ale také třeba o aktuálním problému s nedostatkem zaměstnanců. Přiblížila projekt „Ukrajina“, kdy lze přes Hospodářskou komoru ČR získat kvalifikované pracovníky napřímo bez zprostředkovatelů. Česká republika podle jejích slov má problém s klesající demografickou křivkou a komora musí apelovat na zákonodárce, aby došlo k celkové změně sociálního systému a zaměstnaneckého zákona.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR představila Marie Moravcová, s přednáškou o rozvojových možnostech Pardubicka s ohledem na veřejné finance pak vystoupil Luděk Tesař. Potenciál dle svých slov vidí v užší spolupráci podnikatelů s obcemi a městy.

„Setkání podnikatelů pořádáme pravidelně. Vidíme v tom příležitost nejen sdělit novinky, ale také si navzájem předat zkušenosti a poznatky a třeba i navázat nové pracovní a obchodní kontakty. A nemusí to být jen mezi podnikateli v našem regionu. Našeho setkání se tentokrát účastnili také zástupci krajských komor na Vysočině a v Královéhradeckém kraji,“ doplnil předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal.