Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Semináře / školení / workshopy

Přehled činností a služeb

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje poskytuje tyto služby:

OVĚŘOVACÍ KANCELÁŘ PARDUBICE - CZECH POINT

možnost získání ověřeného výpisu z :

 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Rejstříku trestů
 • Registru řidičů
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru Ministerstva životního prostředí - MAM ISOH.  
 • Insolvenčního rejstříku
 • můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
 • Rejstřík trestů právnických osob (Nově od roku 2012)

 ELEKTRONICKÉ MÝTNÉ - KONTAKTNÍ MÍSTO PREMID POINT MYTO CZ

 • uživatel zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak buď pro platbu předem (pre-pay), nebo pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Kontaktní místa jsou určena především pro poskytování služeb dopravním společnostem.

OBLAST CERTIFIKAČNÍ

 • ověřování dokumentů pro zahraniční obchod
 • potvrzování certifikátů o původu zboží
 • vystavování karnetů ATA (doklady pro dočasný vývoz zboží do zahraničí)  
 
 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, AKCE PRO PODNIKATELE
 • organizace seminářů, školení, workshopů, konzultačních dnů, konferencí, setkání s politickou reprezentací
 • možnost vyjádřit se k návrhům zákonů

PROGRAMY NA PODPORU PODNIKÁNÍ

 • aktuální informace
 • pomoc při zpracování projektů

PRODUKCE ČASOPISU

 • komorový časopis „ZPRAVODAJ" - souhrn novinek, zajímavostí, informací - pravidelně zasílaný členům a vytipovaným významným institucím PK

RATING malých a středních podniků

 • certifikovaný ekonomický hodnotící systém, harmonizovaný s pohledem bankovních domů

KONTAKTNÍ ČINNOST

 • správa rozsáhlé databáze členských firem
 • poskytování nabídek a poptávek Abonentní služby HK ČR,
 • spolupráce s HK ČR na tvorbě celorepublikové databáze „Katalog firem a členu"

CENTRUM PATENTOVÝCH INFORMACÍ Pardubický kraj

 • Možnost získání základních informací ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce.   

KONZULTACE A PORADENSTVÍ - Informační místa pro podnikatele (InMP) a jejich služby

 • informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o regionu
 • všeobecné informace o podnikatelském prostředí v rámci EU
 • informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
 • zprostředkování specializovaného poradenství ve spolupráci s oborovými informačními místy
 • zprostředkování ratingu firmy

SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Setkání podnikatelů, tenisový turnaj, bowlingový turnaj, Tříkrálový koncert,    

PROJEKT JOBPOINTS - www.jobpoints.cz

 • Tématicky projekt JOBPOINTS je zaměřen na podporu adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií, zlepšení konkurenceschopnosti regionálních malých a středních podniků i zlepšení zaměstnanosti zaměstnanců a osob ohrožených nezaměstnaností.